Principiile care ne ţin în mişcare
 • Să devenim lider in construcţii pe piaţa internă de petrol şi gaze naturale, oferind proiecte care îndeplinesc standarde internaţionale.


 • Execelenţă in toate privinţele : calitate, termene, securitate, mediul înconjurator.
 • Management efectiv concentrat pe productivitate, creştere organizatorică continuă şi etica muncii.
 • Construirea valorii organizaţionale ţintind să devenim o firmă unică şi distinctă .
 • Supleţe şi agilitate
 • Provocare şi schimbare
 • Pasiune şi masură
 • Angajari reciproce
 • O singura echipa

ANUNT PUBLIC
 • S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A. titular al proiectului "Reabilitare retea de distributie a gazelor naturale MP si RP str.BASARABIEI(intre SRS BAIA COMUNALA
  si str.DOMNEASCA),conducta RP str.BASARABIEI (intre str.POSTA VECHE si str.TRAIAN )si interconectare conducta OL str.DR.ALEX.CARNABEL cu str.EP.STEFANESCU
  MELCHISEDEC,mun.GALATI, jud.GALATI, cu conducte si instalatii de racordare din PE100 SDR11", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
  APM Galati fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul,,Reabilitare retea de distributie a gazelor
  naturale MP si RP str.BASARABIEI(intre SRS BAIA COMUNALA si str.DOMNEASCA),conducta RP str.BASARABIEI (intre str.POSTA VECHE si str.TRAIAN )si interconectare conducta
  OL str.DR.ALEX.CARNABEL cu str.EP.STEFANESCU MELCHISEDEC,mun.GALATI ,jud.GALATI,cu conducte si instalatii de racordare din PE100 SDR11" propus a fi realizat in intravilanul municipiului
  Galati, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, jud.Galati , in zilele de
  luni - joi orele 8:30-16:00, vineri, orele 8:30-13:30,precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.rp -reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.05.2015.